Nawigacja

Promyczek

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Środowiskowy Dom Samopomocyw Przeworsku we współpracy z władzami miasta po raz czwarty zorganizowali  „Przeworskie Obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Happening odbył się 29 maja przed ratuszem na przeworskim rynku. Wśród zebranych byli z-ca burmistrza Wojciech Superson, Skarbnik Miasta Przeworska Dorota Jarosz, z- ca Wójta Gminy Przeworsk Agnieszka Bukowa - Jedynak, a także ks. prałat Tadeusz Gramatyka. W radosnym spotkaniu uczestniczyli podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy  z Bachórza, Isdebek, Jarosławia, Łopuszki Wielkiej, Pruchnika, Sieniawy oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Przeworska, dzieci z Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Promyczek", młodzież z przeworskich szkół podstawowych, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych z Przeworska, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta Przeworska i powiatu.

Zaproszonych gości powitał zastępca burmistrza –  Wojciech Superson, dziękując za przybycie i zaangażowanie społeczne. Następnie  odbył się barwny korowód ulicami miasta poprowadzony przez  grupę artystyczną „Maskarada”. Uczestnicy happeningu obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz wspólnie z  Basią Sowińską zatańczyli ZUMBĘ. W czasie spotkania   można było obejrzeć wystawę prac konkursu plastycznego  przygotowaną przez młodzież z przeworskich szkół.

Obchodząc  dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  chcemy zaznaczyć obecność osób niepełnosprawnych wśród nas, zwrócić uwagę na ich potrzeby, ale również pokazać ich możliwości. Chcemy ich traktować jako partnerów do wspólnych przedsięwzięć.

Organizatorzy

Zdjęcia