Nawigacja

Rada Rodziców

Konto bankowe

Płatności na cele Rady Rodziców można dokonywać osobiście (u przedstawicieli klasowych) lub bezpośrednio na konto (tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa - opłata na Radę Rodziców).

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono składki w następującej wysokości:

32 zł (w tym 2 zł na bibliotekę)  za 1-sze dziecko
17 zł  (w tym 2 zł na bibliotekę) za 2-gie dziecko, 
2 zł za 3-cie i kolejne dziecko.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Przeworsku ul. Krakowska 11 numer konta 47 9106 0008 2001 0000 0404 0001

 

Wszystkie zebrane srodki zostaną przeznaczone na wspomaganie działalności statutowej szkoły.

Dziękujemy!