Nawigacja

Promyczek

Ciekawe spotkania

 

W dniu 27.02.2018 uczniowie klas VI i VII oraz wolontariusze szkolnego wolontariatu „Promyczek”, uczestniczyli w spotkaniu z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku. Zaproszeni goście opowiadali o życiu osoby niepełnosprawnej. O stereotypach z jakimi muszą się spotkać na co dzień, ale również o możliwościach jakie daje, im ŚDS. Uczniowie naszej szkoły zadawali wiele pytań, z zaciekawieniem oglądali zdjęcia ukazujące jak interesujące i kolorowe jest życie osób z niepełnosprawnościami.  Uczestnicy spotkania wykazali się dojrzałością oraz świadomością tego czym jest niepełnosprawność, szacunek, tolerancja oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Wspólne spotkanie pozwoliło uświadomić młodzieży, że ze stereotypami należy walczyć i nie można bez poznania drugiego człowieka go oceniać.

Zdjęcia

W. Gązwa


23 stycznia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyła się karnawałowa dyskoteka integracyjna zorganizowana przez szkolny wolontariat „Promyczek”, którego koordynatorem jest Pan Włodzimierz Gązwa. W zabawie udział wzięło 40 podopiecznych ŚDS w Laszczynach, Łopuszce Wielkiej i Przeworsku oraz 54 wolontariuszy z naszej szkoły. Na dyskotece nie brakowało licznych gier i zabaw oraz konkursów. Największym zainteresowaniem cieszyło się karaoke.

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że granice w relacjach międzyludzkich dla nich nie istnieją.

To niezwykle ciekawe i atrakcyjne spotkanie mogło odbyć się  dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Miasta Przeworska w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie "Jedynka" projektu: „Animacja wolnego czasu poprzez wyjazdy integracyjne i edukacyjne”.

Zdjęcia

Organizatorzy