Nawigacja

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Motyka

 

 

 

                  Wicedyrektor Szkoły                                                                                                                   Wicedyrektor Szkoły

                  mgr Marzena Jaśkowiec                                                                                                            mgr Justyna Stelmach

 

 

 

                        Kierownik Świetlicy                    

        mgr Maria Bilska

 

 

mgr Edyta Bartoszko nauczyciel wspomagający
mgr Izabela Bednarz pedagog
mgr Agnieszka Bęben religia
mgr Iga Bilska wychowanie przedszkolne                                                     
mgr Aleksandra Brud język angielski
mgr Izabela Brudniak język angielski
mgr Marta Brzezowska religia
mgr Sabina Buczek język niemiecki
mgr Kamila Chmiel wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Chmura wychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Magdalena Cieślak wychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Ewa Cyrnek wychowanie przedszkolne
mgr Iwona Czerwińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Jadwiga Czerwonka biologia, chemia
mgr Jolanta Darzycka edukacja wczesnoszkolna
mgr Alina Deszczka biblioteka
mgr Bartłomiej Diduch wychowanie fizyczne
mgr Rafał Długosz wychowanie fizyczne
mgr Bożena Domka  
mgr Izabela Drobotowicz pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Dryniak język angielski
mgr Maria Dziuba nauczyciel wspomagający
mgr Halina Frankowska matematyka
mgr Jerzy Fuhrman informatyka
mgr Włodzimierz Gązwa plastyka
mgr Jerzy Gilecki wychowanie fizyczne
mgr Halina Jarosz-Łaba historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Wojciech Jurkiewicz wychowanie fizyczne
mgr Zuzanna Jurkiewicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Kamecka język niemiecki
mgr Tomasz Kamecki edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Kojder wychowanie przedszkolne
mgr Ewa Kojder język niemiecki, język angielski
mgr Donata Kosior-Jaroch biologia, chemia
mgr Lidia Kot edukacja wczesnoszkolna
mgr Karolina Kotlińska wychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Marzena Kotlińska edukacja wczesnoszkolna
mgr Stanisław Kruk  
mgr Witold Kruk wychowanie fizyczne
mgr Joanna Kuczek przyroda, biologia
mgr Jadwiga Kujawa wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Lasek wychowanie fizyczne
mgr Marta Lasek język polski
mgr Wioletta Lechowicz język angielski
mgr Małgorzata Liszka-Wołoszyn matematyka
mgr Monika Łuksik wychowanie przedszkolne
mgr Dorota Łyszczarz edukacja wczesnoszkolna, informatyka
mgr Paulina Majewska nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Masztalerz język polski, biblioteka
mgr Elżbieta Maternowska wychowanie przedszkolne
mgr Maria Matysiak  
mgr Agnieszka Moskal historia, wiedza o społeczeństwie
 Sabina Motyka język angielski
mgr Renata Nadłonek język polski
mgr Magdalena Nikodem- Kądziołka pedagog
mgr Wiesław Nitychoruk geografia
mgr Piotr Pakosz wychowanie fizyczne
mgr Beata Pawłowska wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Pelc nauczyciel wspomagający
mgr Maria Pieczek-Olearka język polski
mgr Marta Piróg biblioteka
mgr Kinga Podolak matematyka
mgr Maria Przeszłowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Rogoża nauczyciel wspomagający
ks. mgr Damian Rokosz religia
mgr Małgorzata Rut  
mgr Kamila Rykała wychowanie przedszkolne
mgr Beata Ryznar wychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Bożena Sebzda edukacja wczesnoszkolna
mgr inż. Zenon Słysz informatyka
mgr Edyta Sochacka fizyka
mgr inż. Krzysztof Sokół matematyka
mgr Kinga Stecko nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Szela muzyka

mgr Barbara Szkoda

edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Szkodzińska nauczyciel wspomagający
mgr Renata Szlachta edukacja wczesnoszkolna, technika
mgr Katarzyna Szlęk wychowanie fizyczne
mgr Bożena Sznaj język niemiecki, język angielski
mgr Bożena Szymanowska język polski
mgr Beata Śliwa edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Świtalska język polski
mgr Anna Trząsalska nauczyciel wspomagający, historia
mgr Wiecheć- Portas Aleksandra wychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Elżbieta Wielobób geografia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Wilk logopeda
mgr Katarzyna Wojdyło wychowanie fizyczne
mgr Aneta Wyczawska edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
mgr Monika Wyczawska język angielski
mgr Aleksandra Zając język angielski
mgr Szymon Zawadzki wychowanie fizyczne
mgr Joanna Żak nauczyciel wspomagający
ks. mgr Paweł Żygała religia