Nawigacja

SMOK

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki
w Przeworsku „SMOK” przy Szkole Podstawowej

nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

 

Dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek koszykówki „SMOK” dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja, zwiększenie ilości dzieci uprawiających tę dyscyplinę sporu, jak również zwiększenie sprawności fizyczne. PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, jak również kamerę i laptopa), jak i koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest zgodnie z umową do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakup strojów sportowych, udostępnienia sali sportowej potrzebnej do prowadzenia zajęć, jak i ubezpieczenia uczestników programu.

            W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska dr. Leszkiem Kisielem a Polskim Związkiem Koszykówki od stycznia bieżącego roku kontynuujemy projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

                                                              

 

 

 

 

            Wszystkie zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki odbywały się na obiektach sportowych Szkoły podstawowej nr 1 w Przeworsku. Dzięki wymaganiom PZKosz i życzliwości Pani dyrektor Barbary Motyki wszystkie grupy mogły trenować w dogodnych godzinach. Każda z nich, tj. klasy IV, V i nowo powstała grupa klas I – III tzw. naborowa, swoje 90 minutowe zajęcia odbywa dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą Jerzy Gilecki i Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu SMOK w Przeworsku.

            Trzeba wspomnieć, iż nowo powstała grupa z klas I – III otrzymała nowy sprzęt, który jest przeznaczony dla tej kategorii wiekowej, tj. zestaw 3 koszy jak i 20 piłek w rozmiarze 4.

galeria zdjęć

 

 

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki
w Przeworsku „SMOK”

przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Przeworsku

     Dzięki przyjęciu i pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku przez Polski Związek Koszykówki, od września 2016 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) dziewcząt. Jest to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja koszykówki, zwiększenie liczby dzieci uprawiających tę dyscyplinę sportu, jak również zwiększenie sprawności fizycznej. PZKosz ze swojej strony pokrywa koszty zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego (piłki, D-MAN, drabinki koordynacyjne, mini płotki, jak również kamerę i laptopa) oraz koszty zatrudnienia trenerów. Miasto zobowiązane jest - zgodnie z umową - do zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej, zakupu strojów sportowych, udostępnienia sali sportowej niezbędnej do prowadzenia zajęć jak i ubezpieczenia uczestników programu.

         W ramach współpracy i dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska dr. Leszkiem Kisielem a Polskim Związkiem Koszykówki reprezentowanym przez p. Grzegorza Bachańskiego – Prezesa Zarządu oraz p. Marka Lambrycha – członka Zarządu, od stycznia bieżącego roku kontynuujemy projekt Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dziewcząt, który realizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Wszystkie zajęcia SMOK-u są zajęciami pozalekcyjnymi. Każda z grup, tj. klasy IV, V i VI odbywają swoje 90-minutowe zajęcia dwa razy w tygodniu. Kadrę trenerską tworzą pan Jerzy Gilecki i  pan Bartłomiej Diduch, który jest jednocześnie koordynatorem programu w Przeworsku.

         Od października 2017 roku dziewczynki uczestniczące w zajęciach SMOK biorą udział w rozgrywkach Podkarpackiej Ligi Koszykówki, obecnie są to U-13 MŁODZICZKA MŁODSZA, U-16 KADETKA. Oprócz tego Przeworskie SMOK-i co roku biorą udział w WIELKIEJ PRZYGODZIE Z MINIKOSZYKÓWKĄ W KOSZALINIE.

 

                                              

HARMONOGRAM_ZAJEC_smok.docx

galeria zdjęć